Terms & Conditions

Here you will find all terms and conditions for using the website as well as becoming a member as a volunteer or a host in Czech Republic.

General terms

 1. Privacy Policy: We do not store credit card details nor do we share customer details with any 3rd parties. 
 2. Delivery Policy: Memberships are immediate upon payment providing access to an online Host Listing of WWOOF Hosts providing volunteer opportunities at Hosts in Czech Republic.
 3. Refund / Cancelation Policy: A refund of all or part of a member's membership fee may be available up to 60 days from purchase date based on a case-by-case review upon request."
 4. Pricing list: Membership price at  15 EUR providing access to online Host Listings for 1 year from date of purchase. (Hosts 20 EUR)

WWOOFers (Volunteers) 


Terms and Conditions 

 • I am at least 18 years old. (When I arrive at the farm)
 • I will ensure that I have adequate health, travel and liability insurance.
 • I understand that the function of WWOOF Czech Republic is limited to facilitating the contact between me and the host of my choice.
 • I have read, understood and agree with the mission statement and commit, respect and support the philosophy of this movement.

Arrangements 

As a member of WWOOF Czech Republic you will be able to contact hosts and make arrangements. You will have the opportunities to get first hand experience in organic farming in exchange for food and accommodation.

The cost of the annual membership is 15 EUR.

The WWOOF membership is country specific. If you want to volunteer in other countries than Czech Republic, please check WWOOF.net for more information.

Hosts (Farmers)

 

Terms and Conditions 

 

I would like to become a WWOOF Czech Republic Host, and confirm that:

 • my farm or property is organic and / or uses ecologically sound techniques
 • I will provide hands-on experience of organic growing and other learning opportunities. 
 • I will provide clean dry accommodation and adequate food for volunteers
 • I will not charge volunteers money for their stay. (WWOOF is a non-monetary exchange)
 • I will reply to all reasonable volunteer enquiries (even if only to say that I am unable to accommodate volunteers at this time )
 • I will ensure that WWOOFers are current members of WWOOF Czech Republic.
 • I understand that many volunteers are not experienced farmers and should not be expected to take the place of paid workers.
 • I understand and agree that the responsibility of WWOOF is limited to providing a means of contact between hosts and WWOOF members, and that the arrangements I make with volunteers is entirely my own responsibility.
 • I have read, understood and agree with the mission statement and commit to respect and support the philosophy of this movement. 

O WWOOFu

WWOOF propojuje lidi se zájmem o ekologické zemědělství s farmami či domácnostmi, kde jsou principy udržitelnosti uváděny do praxe. Prostředí ekofarmy umožňuje oboustranně výhodnou výměnu. Cílem WWOOFu je podpořit rozvoj ekologického zemědělství, přičemž metodou je zejména sdílení zkušeností.

WWOOF má silnou vzdělávací dimenzi. Ekofarma působí jako didaktická pomůcka pro realizaci učebního procesu.

WWOOFeři

WWOOFeři jsou registrovaní prostřednictvím internetového portálu www.wwoof.cz, uhradili členský poplatek a souhlasí pravidly a principy WWOOFu. Registrovaní WWOOFeři mají přístup k aktuálním profilům hostitelských farem. WWOOFer zpravidla kontaktuje Hostitele. Motivem WWOOFera je projít s asistencí Hostitele vzdělávacím procesem a získat praktickou zkušenost s udržitelným přístupem v zemědělství.

WWOOFeři se spolu s Hostitelem účastní aktivit spojených s každodenním provozem hospodářství.

Hostitelé

Hostitelé jsou registrovaní prostřednictvím internetového portálu www.wwoof.cz, uhradili členský poplatek a souhlasí pravidly a principy WWOOFu. Registrovaným Hostitelům se zobrazuje on-line seznam registrovaných WWOOferů. Hostitele je zpravidla kontaktován WWOOFerem. Motivem Hostitele je nabídnout své zázemí pro realizaci vzdělávacího procesu a šíření principů udržitelného přístupu v zemědělství.

Hostitel zve WWOOFery k účasti na aktivitách spojených s každodenním provozem hospodářství. Hostitel skladbu aktivit zpravidla určuje a zároveň WWOOFerovi poskytuje důstojné zázemí pro pohodlný pobyt.

WWOOFeři o sobě:

 • Je mi víc než 18let (v momentě příjezdu na farmu).

 • Cítím se přiměřeně zdravá/ý a motivovaná/ý pro účast během vzdělávacích aktivit na hostitelské farmě.

 • Své vztahy vůči státní správě mám vypořádané.

 • WWOOFeři z Česka: Zejména nejsem vedený/á v evidenci Úřadu práce.

 • WWOOFeři ze zahraniční: během WWOOFování budu v Česku pobývat legálně, s cestovním pojištěním, v případě potřeby platným vízem.

 • Přijímám, že role AREA viva, z.s. - koordinátora českého WWOOFu a provozovatele prezentace www.wwoof.cz je omezena na zprostředkování kontaktu mezi mnou a Hostitelem dle mého výběru.

 • Pravidla jsem si přečetl/a, rozumím jim a souhlasím s nimi. Hodlám respektovat, zachovávat a podporovat principy WWOOFu.

Členství ve WWOOFu je vázáno na jednotlivé státy. Pokud chcete WWOOFovat v zemích mimo Českou republiku, naleznete informace zejména na www.wwoof.net.

Hostitelé o sobě:

Chci, aby se má farma (hospodářství, zemědělský podnik, domácnost, komunita...) stala hostitelskou v českém WWOOFu a potvzuji, že:

 • má farma je ekologická a/nebo uplatňujeme šetrný přístup k životnímu prostředí,

 • zajistím WWOOFerům praktickou zkušenost s ekologickým zemědělstvím i další možnosti vzdělání,

 • zajistím WWOOFerům dostatečné i důstojné podmínky pro sdílení zkušeností,

 • vnímám WWOOF jako oboustranně výhodnou nefinanční výměnu. Ubytování, stravu ani vzdělávací příležitosti nebudu WWOOFerům zpoplatňovat,

 • zareaguji na všechny smysluplné projevy zájmu WWOOFerů dorazit na mou farmu, byť by šlo o odmítavou odpověď,

 • ujistím se, že WWOOFeři jsou vskutku aktuálními členy českého WWOOFu. Vím, že seznam registrovaných WWOOFerů je přístupný na www.wwoof.cz.

 • Rozumím tomu, že mnoho WWOOFerů nejsou zkušení zemědělci a nebudu od nich očekávat profesionální výkon.

 • Aktivity WWOOFErů nebudou mít charakter závislé práce – WWOOFer nenahrazuje zaměstnaneckou pracovní sílu.

 • Přijímám, že role AREA viva, z.s. – koordinátora českého WWOOFu a provozovatele prezentace www.wwoof.cz je omezena na zprostředkování kontaktu mezi mnou a WWOOFerem.

 • Pravidla jsem si přečetl/a, rozumím jim a souhlasím s nimi. Hodlám respektovat, zachovávat a podporovat principy WWOOFu.

Pravidla WWOOFu

Zde najdete pravidla a podmínky pro užívání internetového portálu www.wwoof.cz jakož i členství WWOOFerů i Hostitelů v České republice.

Obecné termíny

 1. Přístup k soukromí: Neuchováváme data ohledně kreditních karet ani nesdílíme data o klientech se třetími stranami.

 2. Způsob plnění: WWOOFerům členství vzniká bezprostředně po provedení platby a umožňuje zejména on-line přístup ke seznamu kompletních profilů hostitelských farem. Hostitelům členství vzniká bezprostředně po provedení platby a umožňuje zejména on-line správu svého profilu.

 3. Zrušení členství – vracení poplatku: Vracení celého členského poplatku nebo jeho části je možné do 60ti dní ode dne uhrazení na základě posouzení každého jednotlivého případu.

 4. Poplatek za roční členství WWOOFera činí 15 EUR. Poplatek za roční členství Hostitele činí 20 EUR.

Při neshodách mezi hostitelem a WWOOFerem mohou při řešení pomoct PRAVIDLA:

Zkušební lhůta

První tři dny pobytu WWOOFera u hostitele slouží ke vzájemnému poznání. Po třech dnech se Hostitel a WWOOFer rozhodnou, zda ve spolupráci pokračovat, nebo pobyt WWOOFera u Hostitele ukončit.

Délka aktivit (výpomoc)

WWOOFer se faremních aktivit účastní 7 hodin 5 dní v týdnu nebo 6 hodin 6 dní v týdnu. Aktivitami se rozumí smysluplná činnost, která WWOOFerovi umožní proniknout do principů ekologického zemědělství.

Strava

Hostitel WWOOFerovi zajišťuje tři plnohodnotná jídla denně, jedno z nich musí být teplé. Hostitel nabídne stravu (konvenční, vegetariánská, veganská, makrobiotická...) případně podmínky pro její přípravu dle údajů, které uvedl na svém profilu.

Ubytování

Hostitel nabídne ubytování dle údajů, které uvedl na svém profilu. Matrace na čistém, klidném, suchém a teplém místě je minimum toho, co musí hostitel WWOOFerovi zajistit.

Informovanost

WWOOFer poskytne Hostiteli informace o užívaných lécích a svém zdravotním stavu, pokud tato okolnost ovlivňuje vzájemnou spolupráci.

Doprava

Hostitel není povinen WWOOFerovi zajistit transport odkudkoli kamkoliv.

Internet

Hostitel není povinen zajistit WWOOFerovi přístup k internetu ani internetové připojení.

Děti a zvířata

Děti a zvířata s sebou WWOOFer bere pouze s výslovným souhlasem hostitele.

Finanční výměna

Významným principem WWOOFu je naprosté vyloučení finanční výměny mezi WWOOFerem a Hostitelem.

Poučení

Milí Hostitelé, vyvarujte se přijímání WWOOFerů, kteří jsou registrovaní na ÚP nebo nemají vyjasněný poměr k úřadům veřejné správy.