Open

WWOOF Czech Republic 0010

Updates

2017-02-27: WWOOF Czech Republic 0010 uploaded new photos.
2016-06-23: WWOOF Czech Republic 0010 updated its profile.
2016-01-15: WWOOF Czech Republic 0010 uploaded new photos.
2016-01-14: WWOOF Czech Republic 0010 uploaded new photos.
2015-09-03: WWOOF Czech Republic 0010 updated its profile.
2015-08-23: WWOOF Czech Republic 0010 left a reference for Gaëtan
2015-03-01: WWOOF Czech Republic 0010 updated its profile.
2015-02-10: WWOOF Czech Republic 0010 uploaded new photos.

Facts

Member since
1970
Desired time of stay
2 weeks/tydny
Visit
IV-X
Checks mail
denně
Response rate
0%
Location
Budyně nad Ohří
Area in hectares
75 hectares
Animals
Cows, Cats, Turkeys, Ducks
Languages
Czech, German, English
Diet
vegetarian

Contact

City
Budyně nad Ohří
Zip
411 18
Country
Czech Republic

About

The farm has approx. 75ha of arable land, 6ha of meadows and 2ha of forest, in the 160 masl. The lands are dispersed in the wide valley, which was formed by river Ohře. There are many lowland forest with poplars, ashes, oaks and other typical trees. The soils are very diverse from sandy to clay. A big percentage of the arable land is for cereals (wheat, oats, barley, triticale and rye)

Statek obhospodařuje cca 75ha orné půdy, cca 6ha luk a cca 2ha lesa v nadmořské výšce cca 160m. Pole jsou roztroušená v širokém údolí, které vytvořila meandrující řeka Ohře. V hojné míře jsou zde zastoupeny lužní lesy s porosty topolů,olší,jasanů a dubů.Půdy jsou velmi rozmanité od písčitých až po jílovaté. Velké procento výměry zaujímají obiloviny(žito, pšenice, tritikale,ječmen a ovsy). Dále pícniny pro holštýnský dojný skot otcovy farmy, která je vedena konvenčně. Malou část výměry zaujímá zelenina do 1ha (košťáloviny,listová, kořenová, plodová), která je ovšem velmi náročná na ruční práci.Zelenina se prodává do velkoobchodu, do obchodů v Praze a také přímo ze dvora. Olejniny v osevním postupu zastupuje mák 0,4ha a hořčice.Letos chci zkusit v malé míře polní květiny k řezu. Koupil jsem malý ovocný sad. Samotný statek či dvůr je soubor více než 100let starých budov postavených do čtverce. Tvoří ho obytný dům, stodoly a 2 chlévy. Sklizené obilí čistíme v pronajatém skladu v sousední vesnici. Pořídil jsem si i malý mlýnek. Pro svoji potřebu semelu mouku, a pak trénuji týdně pečení chleba. Občas, když mám chuť, náladu a odvahu se pustím i do pečení něčeho náročnějšího s výsledkem nejistým Kraji se někdy říká Zahrada Čech pro svoji přírodní bohatost. Díky tomu, že je kraj osídlen v podstatě odnepaměti, je zde mnoho památek. Na obzoru za jasného počasí tmavě ční vyhaslé sopečné kužele Českého středohoří. a lákají k návštěvě.Pomoc s : Pletí, jednocení, okopávání , plečkování a sklízení zeleniny, olejnin, brambor a ovoce.

About

The farm has approx. 75ha of arable land, 6ha of meadows and 2ha of forest, in the 160 masl. The lands are dispersed in the wide valley, which was formed by river Ohře. There are many lowland forest with poplars, ashes, oaks and other typical trees. The s...

Read more

Facts

Member since
1970
Desired time of stay
2 weeks/tydny
Visit
IV-X
Checks mail
denně
Response rate
0%
Location
Budyně nad Ohří
Area in hectares
75 hectares
Animals
Cows, Cats, Turkeys, Ducks
Languages
Czech, German, English
Diet
vegetarian

Contact

City
Budyně nad Ohří
Zip
411 18
Country
Czech Republic

WWOOF Czech Republic 0010 uploaded a new cover picture.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0010 updated its profile.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0010 uploaded new photos.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0010 uploaded a new profile picture to its profile.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0010 updated its profile.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0010 wrote a reference for Gaëtan .

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0010 updated its profile.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0010 uploaded new photos.

This post has been removed.

  Want to visit?

  Would you like contact information for this Farm? If you have already paid your WWOOFing membership fee, please Login. If you have not yet joined, please:

  Location

  Schedule

  February
  Open / Free
  March
  Open / Free
  April
  Open / Free
  May
  Open / Free
  June
  Open / Free
  July
  Open / Free
  August
  Open / Free
  September
  Open / Free
  October
  Open / Free
  November
  Open / Free
  December
  Open / Free
  January
  Open / Free