Open

WWOOF Czech Republic 0119

Updates

2017-04-11: WWOOF Czech Republic 0119 updated its profile.
2016-09-19: WWOOF Czech Republic 0119 needs urgent help!
2016-08-12: WWOOF Czech Republic 0119 updated its profile.
2016-06-03: WWOOF Czech Republic 0119 needs urgent help!
2016-05-02: WWOOF Czech Republic 0119 uploaded new photos.
2016-04-13: WWOOF Czech Republic 0119 needs urgent help!
2016-02-03: WWOOF Czech Republic 0119 uploaded new photos.
2015-10-19: WWOOF Czech Republic 0119 updated its profile.
2015-09-21: WWOOF Czech Republic 0119 left a reference for Sammy
2015-08-18: WWOOF Czech Republic 0119 left a reference for Hannah

Facts

Member since
2013
Desired time of stay
short and longterm
Visit
year round, celoročně
Checks mail
4 times a week, please phone
Location
Mšec
Area in hectares
48 hectares
Animals
Horses, goats, sheep, chicken, fish, bees, Cows
Languages
english, german, spanish, french, russian, Czech, Slovak
Diet
wholesome home grown

Contact

City
Mšec
Zip
27064
Country
Czech Republic

About

Dear friends woofers! We would like to invite you to a vibrant life of a community of 6 families and many singles. We are part of a network of communities around the world known as Twelve Tribes. We live together, work together and share all in common at our farm.
Between Prague and Karlovy Vary is a little village called Mšecké Žehrovice. Many years ago there was a sculptured head of a Celtic warrior found. The glory of Celtic people passed away and the valley was silent for thousands of years. Not long ago a new song resounded there. You can hear the singing of young and old. The dark valley started to vibrate with a new life. People with different backgrounds, families with children and singles started to live together and work the land. We all have one common vision: Live a life which makes sense and where we can be what we were created for. Living day by day for one another heals us from our selfish ways.
We work together and share the fruits of our work. We raise milking sheep and goats. Our horses faithfully help us with the work on the fields and in the forest. We cultivate 5 ha of new and old high stem orchards, 10 ha meadows and pastures, 25 ha fields, 2 ponds, natural leaf forest… We keep a large genetic resource of heirloom and resistant fruit varieties. A 20 year old fruit forest gives us lots of not so common vitamin berries and healing herbs. In the end of the summer in our experimental vineyard (490 meter above sea level!) ripe over 30 kinds of juice and table grapes. We work on selecting and propagating self- rooted fruit trees such as peaches, apricots, walnuts, almonds and sweet chestnuts. We plan to make a fruit nursery. We cultivate vegetables and preserve many of our own seeds. We are interested in different kinds of hardy corn which we process through traditional nixtamal recipe. We weave baskets, bake sourdough bread, make cheese, press apple juice and sell our products on markets.
Work is an important part in our life. But the most important for us is to learn to live together as real friends, brothers and sisters. Every morning and evening at six we all gather together in order to encourage one another and with word, dance and songs praise our Creator. We read bible and practise what we understand. We invite our guests to share the life of our big family in work, meals, celebrations and gatherings.
Accomodation: in trailer or our house

Přátelé wwoofeři! Chteli bychom vas pozvat do překypujícího života komunity 6 rodin a mnoha svobodných lidi. Jsme součástí mezinárodní sítě komunit nazývané Dvanáct kmenů.
Mezi Prahou a Karlovy Vary leží malá vesnička Mšecké Žehrovice. Zde se před lety našla známá opuková hlava keltského bojovníka. Keltská sláva pominula a údolí bylo po tisíciletí ztichlé. Nedávno zde zazněla nová píseň. Je slyšet zpěv starých i mladých. Temné udolí se rozeznělo novým životem. Lidé různého původu a s různou minulostí, rodiny s dětmi i svobodní lidé zde začali žit pospolu a obdělávat zemi.
Všechny nás spojuje společná vize a víra: Žít život co dává smysl a kde můžeme být tím pro co jsme byli stvořeni. Náš egoismus je léčen tím, že se učíme den po dni žít jeden pro druhého.

Pracujeme společně a dělíme se o plody naší práce. Chováme dojné ovce a kozy. Naši koně nám věrně pomáhají při práci na poli, lukách a v lese. Obhospodařujeme 5ha starých i nově založených vysokokmenných sadů, 10ha pastvin a luk, 25 ha orné půdy, 2 rybníky, lužní lesíky... Udržujeme rozsáhlý genofond odrůd ovoce. Dvacetiletý ovocný les nám poskytuje množství netradičního vitaminového ovoce, bobulovin a léčivých bylin.V experimentální vinici (490 mnm!) koncem léta uzrává přes 30 odrůd stolní a moštové révy. Pracujeme na selekci a rozmnožovaní pravokořenného ovce pro tvrdé podmínky zejména broskví, meruněk, ořešáků, mandlí a jedlých kaštanů. Výhledově plánujeme ovocnou školku. Pěstujeme zeleninu a uchováváme mnoho vlastních semen. Zajímá nás pěstování odolných odrůd kukuřice, kterou zpracováváme tradiční recepturou. Pleteme košíky, pečeme kváskový chléb, děláme sýry, moštujeme a jezdíme prodávat naše produkty na trh.
Práce je velkou součastí našeho života. Ale to hlavní pro nás je učit se žít jako skuteční přátelé, bratři a sestry. Každý den ráno a večer o šesté se všichni setkáváme abychom slovem, tancem a zpěvem oslavovali našeho Stvořitele. Čteme bibli a praktikujeme to čemu rozumíme. Naše hosty zveme aby sdíleli život naší velké rodiny při práci, jídle, oslavách a setkáních.

About

Dear friends woofers! We would like to invite you to a vibrant life of a community of 6 families and many singles. We are part of a network of communities around the world known as Twelve Tribes. We live together, work together and share all in common at o...

Read more

Facts

Member since
2013
Desired time of stay
short and longterm
Visit
year round, celoročně
Checks mail
4 times a week, please phone
Location
Mšec
Area in hectares
48 hectares
Animals
Horses, goats, sheep, chicken, fish, bees, Cows
Languages
english, german, spanish, french, russian, Czech, Slovak
Diet
wholesome home grown

Contact

City
Mšec
Zip
27064
Country
Czech Republic

WWOOF Czech Republic 0119 updated its profile.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0119 needs urgent help!

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0119 updated its profile.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0119 needs urgent help!

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0119 uploaded a new cover picture.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0119 needs urgent help!

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0119 uploaded new photos.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0119 updated its profile.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0119 wrote a reference for Sammy .

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0119 wrote a reference for Hannah .

This post has been removed.

  Want to visit?

  Would you like contact information for this Farm? If you have already paid your WWOOFing membership fee, please Login. If you have not yet joined, please:

  Location

  Schedule

  September
  Open / Free
  October
  Open / Free
  November
  Open / Free
  December
  Open / Free
  January
  Open / Free
  February
  Open / Free
  March
  Open / Free
  April
  Open / Free
  May
  Open / Free
  June
  Open / Free
  July
  Open / Free
  August
  Open / Free