Open

WWOOF Czech Republic 0231

Updates

2017-04-17: WWOOF Czech Republic 0231 updated its profile.
2017-04-17: WWOOF Czech Republic 0231 uploaded new photos.
2017-04-17: WWOOF Czech Republic 0231 updated its profile.
2017-04-17: WWOOF Czech Republic 0231 uploaded new photos.
2017-04-17: WWOOF Czech Republic 0231 updated its profile.
2017-04-17: WWOOF Czech Republic 0231 uploaded new photos.
2017-04-17: WWOOF Czech Republic 0231 updated its profile.
2017-04-17: WWOOF Czech Republic 0231 created a profile.

Facts

Member since
2017
Desired time of stay
1 week to 7 months
Visit
April - October
Checks mail
2-3 times a week
Response rate
0%
Location
Prague
Area in hectares
1 hectares
Animals
sheep, dog, cat, chicken, ducks, Hobbits
Languages
English, Czech
Diet
no restricted, homemade bread (grain mill, flaker, yogurt maker, ...)

Contact

City
Prague
Zip
16000
Country
Czech Republic

About

We are homesteading towards selfsuficiency in our family allotment in Sarka Valley in Prague where we apply permaculture principles. Besides that we like to test and pioneer various other ways of growing (Square Foot Gardening, John Jeavons biointensive method, this year 2017 we are going to test also straw bale growing, ...).

We are enthusiasts for composting of all kinds. We have been promoting kitchen waste separation and composting in the Czech Republic since 2004 (nation-wide activity). We explore various ways of indoor and garden composting and vermicomposting, we invented and produce community composters for urban composting, and wooden composters.

We run outdoor afternoon activities in Primary Schools and Environmental Programs for Pre-Schools and Primary Schools in Prague (regional activity). In 2009 we started an Outdoor Pre-School Sarynka with community garden in our allotment (local activity).

As far as the eye can see there is work visible - done but mainly ahead of us :o). There is always something to do. We will be glad to have you here to help so that we are not alone for all the work and we will be happy to share the harvested dainties.
--------------
Kromě hospodaření na rodinném pozemku v Šáreckém údolí v Praze, při kterém uplatňujeme principy permakultury a snažíme se jít cestou soběstačnosti, nás baví testovat a prošlapávat různé další způsoby pěstování (Square Foot Gardening / Čtverečková zahrádka, Biointenzivní metoda Johna Jeavonse, letos, rok 2017, se chystáme vyzkoušet pěstování v balících slámy, ...).

Jsme nadšenci do kompostování všemi možnými způsoby. Od roku 2004 se věnujeme osvětě v oblasti třídění kuchyňského bioodpadu a kompostování (na celorepublikové úrovní).

Zkoumáme různé způsoby interiérového i venkovního kompostování a vermikompostování, vyvinuli jsme a dodáváme komunitní kompostéry pro kompostování v městské zástavbě a vyrábíme dřevěné vícekomorové kompostéry.

V Praze provozujeme na základních školách kroužky Malý průzkumník přírody, mateřským a základním školám poskytujeme ekologické výukové programy a pomáháme jim zavádět kompostování (regionání úroveň).

Od roku 2009 na rodinném pozemku provozujeme lesní MŠ Šárynka a komunitní zahradu (lokální úroveň).

Kam oko dohlédne, je vidět práce - za námi, ale hlavně před námi :o). Stále je co dělat. Budeme rádi, když přidáte ruku k dílu a nebudeme na hospodaření sami, rádi se podělíme u rodinného stolu o výpěstky, když se urodí, je to radost a dobrota.

About

We are homesteading towards selfsuficiency in our family allotment in Sarka Valley in Prague where we apply permaculture principles. Besides that we like to test and pioneer various other ways of growing (Square Foot Gardening, John Jeavons biointensive me...

Read more

Facts

Member since
2017
Desired time of stay
1 week to 7 months
Visit
April - October
Checks mail
2-3 times a week
Response rate
0%
Location
Prague
Area in hectares
1 hectares
Animals
sheep, dog, cat, chicken, ducks, Hobbits
Languages
English, Czech
Diet
no restricted, homemade bread (grain mill, flaker, yogurt maker, ...)

Contact

City
Prague
Zip
16000
Country
Czech Republic

WWOOF Czech Republic 0231 updated its profile.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0231 uploaded a new cover picture.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0231 updated its profile.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0231 uploaded a new profile picture to its profile.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0231 updated its profile.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0231 uploaded new photos.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0231 updated its profile.

This post has been removed.

WWOOF Czech Republic 0231 created a profile.

This post has been removed.

  Want to visit?

  Would you like contact information for this Farm? If you have already paid your WWOOFing membership fee, please Login. If you have not yet joined, please:

  Location

  Schedule

  February
  Open / Free
  March
  Open / Free
  April
  Open / Free
  May
  Open / Free
  June
  Open / Free
  July
  Open / Free
  August
  Open / Free
  September
  Open / Free
  October
  Open / Free
  November
  Open / Free
  December
  Open / Free
  January
  Open / Free